zondag 29 mei 2011

Vertellers en luisteraars

Als er iets is wat mensen leuk vinden, dan is dat vertellen en luisteren. We vertellen verhalen
over ons verleden, maar ook volkomen gefantaseerde verhalen. Tegenwoordig is het ons zelfs gelukt om allerlei instrumenten te ontwikkelen waarmee we kunnen vertellen en luisteren. Vaak heet het dan schrijven en lezen of kijken en zien, maar het gaat allemaal over verhalen vertellen en naar verhalen luisteren. Er zijn echter twee soorten luisteraars en vertellers.

Verder lezen …

vrijdag 13 mei 2011

Niet meer doen dan je werk


Het lijkt er in veel organisaties steeds meer op, dat de werknemers niet meer doen dan wat er van hun verwacht wordt, hun werk. Helaas is het verwachtingsniveau ten aanzien van dat werk niet erg hoog. Dus wordt er ook niet veel gedaan. Wetenschappelijk onderzoek heeft ondertussen aangetoond dat het juist de verwachtingen van anderen zijn, die mensen aanzetten om meer kwaliteit te leveren. Met natuurlijk de uitzondering die de regel bevestigt.

Verder lezen …

woensdag 11 mei 2011

Een goed voorbeeld


Het spreekwoord zegt het al een goed voorbeeld doet goed volgen. Wat zoveel wil zeggen als, als je het goed voordoet dan zullen de mensen je op de juiste manier nadoen. Hoewel je ook zou kunnen stellen dat het betekent dat heel veel mensen je volger willen worden als je laat zien dat je weet hoe het hoort. Maar hoe vaak geven we werkelijk het goede voorbeeld?

Verder lezen …

zondag 8 mei 2011

Zelfvertrouwen


Voor ons gevoel is er maar één soort zelfvertrouwen, het zelfvertrouwen in onszelf. Maar in werkelijkheid zijn er meerdere vormen, tenminste als je eerlijk wilt kijken naar wat je onder zelfvertrouwen verstaat. Zo is er zelfvertrouwen in jezelf als mens. Normaliter noemen we dit eigenlijk een positief zelfbeeld. Of in gewone taal: Vind ik mezelf goed zoals ik ben. Deze vorm van zelfvertrouwen staat los van wat ik doe en wie ik ken. Naast het zelfvertrouwen in jezelf is er ook zelfvertrouwen in je eigen kunnen. Dit is waar we het begrip zelfvertrouwen eigenlijk voor gebruiken. Het betekent dat we weten wat we kunnen en geen angst ervaren als we iets moeten doen.

Verder lezen …

zaterdag 7 mei 2011

Mannelijk versus vrouwelijk zelfvertrouwelijk van bedrijven


Zelfvertrouwen is het vermogen om te vertrouwen op je eigen kennis en kunde. Zelfvertrouwen bouwen mensen vaak op door actief zaken te doen en zo te ontdekken wat ze wel en niet kunnen. Vandaar natuurlijk ook het feit dat peuters en kleuters veel zelf vertrouwen hebben, alles wat ze doen lukt ze namelijk na een paar keer oefenen. Vandaar ook dat mensen zelfvertrouwen kwijt raken als ze een complexe vaardigheid langere tijd niet gedaan of geoefend hebben. Vandaar ook dat we tegenwoordig steeds meer werken met simulaties, zodat mensen kunnen oefenen met het gedrag dat vol vertrouwen moeten uitoefenen.

Verder lezen ...

donderdag 5 mei 2011

Een eenvoudig antwoord

Huiskat

Mensen houden niet echt van ingewikkelde en uitgebreide antwoorden. Overigens is dat niet meer dan logisch, want ons brein is niet gemaakt om complexe, veel omvattende, subtiele antwoorden snel te verwerken. Subtiliteit helpt ons namelijk niet overleven. Snelle directe beslissingen en eenvoudige verklaringen dat is hoe je overleeft in een wereld waarin het gevaar op iedere hoek van de straat loert om je te bespringen als een wilde huiskat.

Verder lezen …

woensdag 4 mei 2011

Doel of gedrag

In een mensenleven lijkt het te gaan om het een of het ander. Zo lijkt het bij de ene mens te gaan om het gedrag, zonder dat daar echt een doel aan gekoppeld is. Voor de andere mens gaat het om het doel, waar alles voor moet wijken ook het gedrag. Maar waar gaat het nu eigenlijk echt om. Gaat het er in dit leven om gedrag te vertonen, zodat je je doelen kunt realiseren. Of is het leven er om gedrag te kunnen vertonen, wat je doel ook mag zijn. Is dus je gedrag je doel of is je doel je gedrag zo aan te passen dat je je doelen kunt realiseren. Voor veel mensen die succesvol zijn lijkt het op het laatste. Voor veel mensen die gelukkig zijn, lijkt het op op het eerste.

Verder lezen …

maandag 2 mei 2011

Mensmodellen

Gezien de complexiteit van het universum en onze directe omgeving heeft de mens de behoefte om zijn wereld te vereenvoudigen. Dat doen we in de meeste gevallen met modellen. Zo is een formule bijvoorbeeld een vereenvoudige van de werkelijkheid. Want de formule is niet de werkelijkheid. Als ik bijvoorbeeld het gemiddelde uitreken van wat ik per week uitgeef, dan is dat niet hetzelfde als wat ik per week uitgeef. Het geeft misschien wel inzicht en zekerheid, maar het is niet de werkelijkheid. Zo zijn er nog veel meer modellen, zoals bijvoorbeeld in de wereld der managers of in de psychologie.

Verder lezen …

zondag 1 mei 2011

Rendement en onderwijs

De afgelopen dertig jaar is het onderwijs veranderd van een sociale activiteit met als doel verheffing van haar deelnemers, tot een soort management speeltuin. Met die verandering is ook de houding ten opzichte van de uitkomsten van het onderwijs verandert. Vroeger was men blij als mensen tenminste basisonderwijs hadden en dus konden lezen, rekenen en schrijven. Tegenwoordig moet het liefst iedereen een universitaire opleiding cum laude afsluiten. Tenminste dat is het gevoel dat je krijgt met de voortdurende nadruk op het rendement van het onderwijs.

Verder lezen …