vrijdag 9 december 2011

Utilist de mens

Als filosofische stroming maakt utilisme onderdeel uit van de teleologische filosofie. In de teleologie is het doel het belangrijkste wat er is. Voor een utilist is het doel het nut, dat iets heeft. Je kunt een utilist bijvoorbeeld herkennen aan uitspraken als: Beter één vogel in de hand, dan tien in de lucht. Of: Wat is het ergste dat je kan overkomen, als je iemand voor één dag laat doen wat hij wil, in plaats van hem te dwingen te doen wat jij wilt. Of: Het belang van de groep gaat voor het belang van het individu. Dit in tegenstelling tot een deontoloog, die meent dat het enige doel dat een mens heeft het doen van zijn plicht is. Vreemd genoeg zijn veel mensen in situaties die hunzelf betreffen utilisten, terwijl als het om anderen gaat ze deontologen zijn.

Verder lezen …