dinsdag 25 december 2012

Hoe slecht is hebzucht

In de vraag “hoe slecht is hebzucht” zitten twee andere vragen opgesloten. De eerste is “Wat is slecht?”. De tweede is “Wat is hebzucht?” Om de vraag “hoe slecht is hebzucht?” te kunnen beantwoorden moet je eerst de twee andere vragen beantwoorden. Natuurlijk kun je volstaan met te kijken naar wat anderen zeggen over hebzucht en slecht, maar daarmee doe je jezelf te kort. Want hoe zeer we ook kijken naar anderen om ons eigen oordeel een basis te geven, we hebben toch allemaal net een iets andere uitleg van begrippen als slecht en hebzucht.

Verder lezen …