maandag 10 december 2012

Waarom bestaat er instructie

In een vorige artikel over instrueren heb ik geprobeerd duidelijk te maken waar instructie over gaat. Instructie gaat namelijk over het vergroten van wat iemand weet, kan of hoe iemand zich gedraagt. Maar het waarom van instructie heb ik buiten beschouwing gelaten. Met waarom bedoel ik hier niet het doel maar de oorzaak van het instrueren. Want instructie is zo oud als de sociale diersoorten die plannen kunnen maken. Want ook opvoeden is instructie.

Verder lezen …