dinsdag 29 september 2009

Waarom copieëren wij elkaar

Mensen lijken maar over weinig creativiteit te beschikken. Kijk naar hoeveel we elkaar copieëren op internet. En dan bedoel ik niet dat we allemaal blogs hebben of artikelen schrijven. Maar dat we dezelfde artikelen publiceren, door ze van andere sites te copieëren. Soms met wat eigen aanvullingen, maar zelden met andere gezichtspunten.

Verder lezen ...