woensdag 23 september 2009

Onderwijs is emotie

Je zou het niet zeggen, dat onderwijs emotie is. Het is een logisch gereguleerd systeem, waarbinnen gewerkt wordt volgens vaste strategieën en taktieken. Anders gezegd onderwijs kent wetgeving en werkt met pedagogische en didactische principes. En toch is onderwijs een emotie.

Verder lezen ...