maandag 22 april 2013

Emancipatie wat is dat


Hoewel ons woord emancipatie afstamt van het Latijnse woord emancipatio, betekent het eigenlijk allang niet meer wat het in de Romeinse cultuur betekende. In de Romeinse wereld betekende emanciperen eigenlijk dat je een kind bevrijde uit de vaderlijke macht. Tot een kind geƫmancipeerd werd viel het dus onder de macht van de vader. Dit gedrag heeft de Europese cultuur nog een kleine tweeduizend jaar vol gehouden tegenover vrouwen. Om een paar voorbeelden te geven van hoe vrouwen ongelijk waren:
  • Het recht om je verkiesbaar te stellen werd Nederlandse vrouwen pas in 1917 gegeven. Terwijl ze pas in 1919 het recht kregen om actief te gaan stemmen.
  • Gehuwde vrouwen werden pas in 1956 handelingsbekwaam volgens de wet. Wat betekende dat ze contracten konden aangaan namens zichzelf of hun gezin. Voor 1956 verloor een vrouw die trouwde haar handelingsbekwaamheid, die zij als ongehuwde had bezeten.

Verder lezen …