dinsdag 20 augustus 2013

Insluiten Uitsluiten en zelf een groep beginnen

Pompoen naast fruitschaal
In de sociologie wordt het begrip discriminatie uitgesplitst naar insluiting en uitsluiting. Waarbij insluiting het principe is dat je door groepsleden en jezelf tot een bepaalde groep wordt gerekend. Terwijl uitsluiting betekent dat je door jezelf en anderen tot een andere groep wordt gerekend. Daarnaast is bij insluiting en uitsluiting eigenlijk nog wel een ander aspect belangrijk, namelijk dat de groep die zichzelf als groep ziet, zichzelf belangrijk vindt en iedereen die niet tot de groep behoort als ondergeschikt of onbelangrijk. Maar er is nog een derde factor die vaak niet gezien wordt in de sociologie, namelijk “de vindt jezelf belangrijk en begin je eigen groep” mensen.
Verder lezen …