woensdag 1 mei 2013

Is het een uitgangspunt

Poster met Troelstra
Politici hebben er een handje van om hun rechtvaardiging te presenteren als een uitgangspunt of overtuiging. Zo vinden liberale politici dat burgers zelfstandige mensen zijn met verantwoordelijkheid voor hun eigen leven. Christelijke politici zijn er van overtuigd dat zij verantwoordelijkheid hebben gekregen voor een juiste wijze van leven van een goddelijke macht. Socialistische politici menen dat de mens gelijk is en daarom gelijke kansen dient te krijgen. Voor alle andere politieke partijen geldt vaak dat er een zekere mate van vermenging optreedt tussen de verschillende overtuigingen. Maar zijn het wel overtuigingen of zijn het rechtvaardigingen voor het eigen gedrag.
Verder lezen …