woensdag 22 juli 2009

Alleen maar positieve effecten?

Eigenlijk kent opleiden maar weinig negatieve effecten. Dit is een gevolg van het feit, dat de meeste negatieve effecten, die met opleiden geassocieerd kunnen worden niet een gevolg zijn van het opleiden, maar van het systeem waarbinnen het opleiden plaatsvindt.

Verder lezen ...