zondag 19 juli 2009

Koninkrijken

Het zijn aparte staatsrechtelijke vormen, die hun bestaansrecht vooral baseren op hun verleden en het erfrecht van titels. De moderne koninkrijken waar de koningen en koninginnen eigenlijk niet veel anders zijn presidenten, verschillen wat dat betreft flink van koninkrijken uit de middel eeuwen.

Verder lezen ...