zondag 19 juli 2009

Symbolische betekenis

Symboliek is iets waar de mens wel erg veel van houdt. In alles wat we doen wordt wel een bepaalde symboliek gelegd. Veel krijgt een betekenis, die anders is dan de eigen betekenis. Rood staat voor vuur en passie. Vlaggen staan voor landen.

Verder lezen ...