woensdag 22 juli 2009

Troost zoeken

Als mensen verdriet hebben, dan willen de meesten graag getroost worden. Ze zoeken die troost vaak niet in de vorm van een gezellig gesprek, maar in het lichamelijke contact met iemand, het liefst iemand bij wie ze zich vertrouwd voelen. Op een bepaald moment is het echter niet langer geoorloofd om nog steeds verdrietig te zijn. Dat geldt bijvoorbeeld heel sterk bij het verlies van een persoon waar men zich sterk mee verbonden voelde, bijvoorbeeld een partner of een kind.

Verder lezen ...