zondag 19 juli 2009

Lets shoot the messenger

Dit is binnen veel organisaties de meest gebruikte manier om informatie, die ongewenst is buiten beeld te houden. Kijk maar eens hoe de overheid omgaat met klokkenluiders. Of neem het voorbeeld van de 14 jarige die een avondje meeloopt met de politie in Chicago.

Verder lezen ...