vrijdag 21 augustus 2009

Religie en deugd

Hoewel voor veel filosofen het denken over deugdelijk leven begint met Aristoteles en zijn voorgangers, omdat Aristoteles de eerste was die zijn gedachten over deugdelijk leven op papier zette. Gaat denken over deugdelijk leven al veel verder terug. De wetgeving van Hammurabi is een voorbeeld van het creëren van deugdelijk gedrag, door het vastleggen van regels in de 17e eeuw voor het jaar nul.

Verder lezen ...