vrijdag 24 december 2010

Markt en Staat

In een ander artikel ‘Markt versus staat’ heb ik al opgemerkt dat staat en markt niet elkaar tegenstanders zijn. In sommige gevallen is de staat zelfs een markt op zichzelf. In andere gevallen is de staat een invloedrijk deel van de sector. In weer andere sectoren is de staat niet meer dan scheidsrechter. In de ideeën van Adam Smith is dit voor de goede ontwikkeling van een economie absoluut belangrijk. Een economie die namelijk vrij van controle zich mag ontwikkelen neigt vaak naar een jungle-achtige toestand waarin het recht van de sterkste, slimste en gemeenste geldt.

Verder lezen …