woensdag 29 december 2010

Weerstand sociaal fysiek psychisch

We kennen het begrip allemaal “Weerstand”. Letterlijk staat er een ‘houding van afweer’, figuurlijk betekent het tegenstand bieden aan een externe kracht. Vandaar dat het begrip zowel in de psychologie, de fysica en in de dagelijkse omgang gebruikt wordt. In de psychologie gaat het om een persoonlijk gevoel ten aanzien van een bepaalde situatie, ervaring of opmerking. In de fysica gaat het om een kracht die tegengesteld is aan een andere kracht. In de dagelijkse omgang gaat het om de tegenwerking die we ervaren van anderen mensen.

Verder lezen …