vrijdag 25 maart 2011

Management modellen

De mens werkt met modellen om het leven inzichtelijk en hanteerbaar te maken. Zelfs ons brein werkt niet met totaal overzichten, maar met gespecialiseerde elementen die vervolgens samengevoegd worden tot een interpretatie van de werkelijkheid. Zo kent het systeem waarmee we interpreteren wat we zien specifieke neuronen voor verticale, schuine, horizontale lijnen en bogen. Het werkt met contrasten en drie kleuren, rood, groen en blauw. Verder reageert het op beweging. Voor het herkennen van gezichten heeft het dan weer andere neuronen clusters die vooral kijken naar verhoudingen tussen ogen, neus en mond. Met modellen werken is dus de gangbare werkwijze van het menszijn.

Verder lezen …