zondag 15 januari 2012

De individualiteits mythe

In westerse culturen is het individu en dan vooral het individualisme al vele eeuwen een belangrijk aspect van het menszijn. Kijk bijvoorbeeld naar het idee achter democratie. Democratie betekent het volk aan de macht. Maar die gedachtengang is alleen logisch als je meent dat het volk bestaat uit individuen die in samenspraak tot een besluit moeten komen. Want als het volk niet uit individuen bestaat, dan hoef je ze ook niet bij elkaar te brengen in overleg om tot komen tot een gezamenlijk gedragen beslissing. Dan kun je volstaan met vertegenwoordigers of een enkele beslisser.

Verder lezen …