woensdag 13 januari 2010

De perfecte wereld bestaat

Hoewel voor ons gevoel leven we niet in een perfecte wereld. Want hoe kan een imperfecte wereld de perfecte wereld zijn. Hoe kan een wereld met oorlog, armoede, hongersnood, discriminatie, vervolging, achterbaksheid, kindersterfte, dodelijke ziektes een perfecte wereld zijn? In een perfecte wereld komt dat toch allemaal niet voor.

Verder lezen …