woensdag 27 januari 2010

Economie is emotie

Economen hebben sinds de uitspraken van Adam Smith over de werking van de markt, gedaan alsof de economische mens een berekenend type is, alleen uit op zijn eigen voordeel. Daardoor was het voor de markt mogelijk om corrigerend op te treden zonder extern ingrijpen. Hoewel Adam Smith het daar niet helemaal mee eens was. Maar de economen hebben eigenlijk nooit bewijzen aangedragen voor die homo economicus.

Verder lezen …