zaterdag 10 september 2011

We zeggen meer dan

Hoewel we allemaal weten hoe we iets moeten zeggen, komt het er vaak op neer dat we meer zeggen dan we willen zeggen. Zo zeggen we vaak niet alleen iets met de woorden die we kiezen. Bijvoorbeeld dat wij gestudeerd hebben of uit de omgeving van Nijmegen komen. Maar we zeggen ook iets met de toon die we gebruiken. Zo komt het bijvoorbeeld voor dat mensen scheldwoorden liefkozend gebruiken door ze op een vriendelijke manier te uiten. Of we zijn juist sarcastisch door het ritme waarmee we een woord uitspreken. Zo weten we allemaal dat iemand die het woord schat verlengd uitspreekt dat niet vriendelijk bedoeld. We zeggen dus vaak meer door de manier waarop we iets zeggen, dan door wat we zeggen.

Verder lezen …