zondag 25 september 2011

Macht corrumpeert

De Engelse Lord Acton, een historicus uit de negentiende eeuw, schreef ooit eens: Power corrupts, absolute power corrupts absolutely. Waarmee hij zoveel wilde zeggen als hoe sterk iemand ethisch ook mag zijn, hoe goed ook zijn morele besef, zodra hij de absolute macht krijgt gaan ethiek en moraal het raam uit. Dat wij Nederlanders dat enigzins beamen kun je zien aan ons gezegde: Het zijn sterke schouders die de weelde kunnen dragen. Waarmee we willen zeggen dat overvloed te vaak en bij te veel mensen leidt tot wangedrag. Want we weten allemaal hoeveel moeite we hebben om ons te gedragen als we winnen of als we ons rijker of beter voelen dan anderen.

Verder lezen …