woensdag 5 oktober 2011

Waarden omzetten in normen

Er is iets vreemds aan de hand in onze wereld. We hebben onze mond vol van waarden en normen, hoewel we het vaak andersom gebruiken in vorm van normen en waarden. Maar wat we vergeten is dat normen niet meer zijn dan regels, die gebaseerd zijn op waarden. Terwijl waarden de basis vormen voor de normen die we hanteren. Het zou dus veel handiger zijn als we wisten hoe we waarden om moesten zetten in normen. In plaats van dat we voortdurend normen formuleren om zo de waarden die we belangrijk vinden te realiseren.

Verder lezen …