zaterdag 3 oktober 2009

Opkomen voor anderen

Eigenlijk is dit wel belangrijk om te doen. Want het is het niet opkomen voor elkaar, dat ons iedere keer in de problemen brengt. Het is het toestaan dat mensen elkaar zonder weerwoord mogen afbeelden als minderwaardig en ondergeschikt dat ertoe leidt dat we steeds weer in de problemen komen.

Verder lezen ...