zaterdag 3 oktober 2009

De retorische vraag

Dit is altijd weer een aparte vraag. Volgens de steller van de retorische vraag, bevat de vraag het antwoord al. Maar goed bezien bevat iedere vraag het antwoord al of in ieder geval de verwachting van het antwoord. Want anders zou de vraag niet gesteld worden. Maar goed, bij een retorische vraag verwacht de vragenstellen eigenlijk geen antwoord.

Verder lezen ...