zondag 14 november 2010

De banaan een menselijk ontwerp

Er zijn nogal wat menselijke ontwerpen in deze wereld waarin we nu leven. Dan heb ik het echter niet over de producten die mensen zelf hebben gemaakt, zoals computers of huizen. Ik heb het over de banaan, de pitloze druif, de Visla, de Sphinx, de melkkoe. Het zijn allemaal menselijke ontwerpen, die niet zouden bestaan als de mens niet al eeuwenlang aan kruisen en veredeling deed. Je zou het gerust een groffe manier van genetische modificatie kunnen noemen. Want er worden eigenschappen die in de genen opgeslagen liggen bij elkaar gebracht die de mens als waardevol beoordeeld. Het gebeurt alleen niet op het niveau van het DNA, maar op het niveau van dieren of planten.

Verder lezen …