vrijdag 26 november 2010

Wat te doen met communicatiemodellen

Wat ik hier bedoel met communicatiemodellen zijn niet de modellen zoals: Zender, Medium, Ruis, Ontvanger. Ik bedoel met communicatiemodellen de modellen die stellen dat mensen in hun boodschappen meer zeggen dan alleen maar iets inhoudelijks. Maar ook bijvoorbeeld het feit dat mensen de inhoud van hun gesprek kunnen veranderen is een model voor communiceren. Verder is het feit dat communicatie verbaal, non-verbaal en fysiek plaatsvindt ook een model. Een model is tenslotte een beschrijving van de werkelijkheid en niet de werkelijkheid zelf.

Verder lezen …