vrijdag 15 oktober 2010

Solidariteit verwachten

Als het gaat om solidariteit dan is er iets vreemds aan de gang. De mensen verwachten vooral dat anderen solidair zijn met hun, maar verwachten vervolgens dat anderen niet verwachten dat zij solidair zijn. Zo zie je bepaalde verworvenheden van de sociaal democratie verdwijnen, de vakbonden, de ziektekostenverzekering, werkloosheidsuitkeringen. Waarschijnlijk is het idee van Tony Judt, dat de sociaal democratie zijn eigen graf heeft gegraven een eerste oorzaak.

Verder lezen …