maandag 14 februari 2011

Gemiddelden en standaard deviaties

Er zijn nogal wat vreemde statistische zaken waar mensen onbewust mee werken. Zo weten we allemaal wat een gemiddelde is en wat de afwijking van dat gemiddelde is, ook als is het niet bewust. Maar zou iemand ons vragen om het gemiddelde te berekenen, dan zouden we het niet kunnen. Gevoelsmatig gaat het echter perfect. Zo kunnen we op basis van onze ervaringen met een ander aangeven of die persoon gemiddeld een zeurpiet is of een extravert. Van nature is dat ook wel logisch dat we met gemiddelden werken. Het is een handige strategie om te overleven. Op basis van gemiddelden en spreiding kun je namelijk een aardige inschatting maken van een situatie.

Verder lezen …