maandag 14 februari 2011

Waarom is er overvloed

Als je de meeste mensen en vooral economen moet geloven dan bestaat deze wereld bij de gratie van schaarste. De schaarste is zo groot dat we voor alles in overvloed moeten betalen. Blijkbaar is er dus geen schaarste in geld. Maar als je werkelijk naar de wereld gaat kijken zoals zij is, dan valt op dat er overvloed is. Je ziet het bijvoorbeeld bij chemische reacties. De meeste reacties leveren energie op als je twee of meer stoffen laat reageren. Die vrijkomende energie is zelfs gevaarlijk, omdat ze de reactie gaande houdt. Zo zorgt vuur er bijvoorbeeld zelf voor dat het kan blijven branden tot er niets meer is om te reageren.

Verder lezen …