maandag 26 juli 2010

Verschillende uitgangspunten

Problemen en situaties kun je vanuit verschillende uitgangspunten bekijken. In de wetenschap zie je dit terug in de opdeling van een universiteit in veel verschillende faculteiten en binnen de faculteiten vakgroepen of opleidingen. Zo kun je op een filosofische manier naar een situatie of probleem kijken. Je kunt ook puur inhoudelijk naar het probleem kijken. Je kunt vanuit een sociologisch oogpunt kijken. Maar je kunt ook vanuit een biologisch standpunt kijken. Je kunt ook kiezen voor een politieke kijk. Al die standpunten of bschouwingswijzen zijn niet het probleem. Ons probleem is dat de uitkomsten van die beschouwingen niet bij elkaar gebracht worden.

Verder lezen …