vrijdag 30 juli 2010

De waarheid levert geen stemmen op

Politici worden vaak als leugenaars bestempeld of door hun eigen collega’s als draaikonten, wat natuurlijk een eufemisme is voor leugenaar. Maar goed bezien zijn het gewoon opportunisten, die weten dat de waarheid hun geen stemmen oplevert. Dus als je meer stemmen kunt winnen met mensen naar de mond te praten, waarom zou dan de waarheid vertellen. We leven toch niet in een deontologisch paradijs, waarin het spreken van de waarheid je plicht is. We zijn toch geen kleine kinderen die nog moeten leren wat hoort. Het is alleen wel hypocriet natuurlijk als je als politicus iedereen naar de mond praat, maar vervolgens vindt dat iedereen eerlijk moet zijn tegenover jou.

Verder lezen …