zondag 25 juli 2010

Verbanden leggen

Als je over onderwerpen als ethiek en morele ontwikkeling aan het schrijven bent of over een filosoof als Socrates, dan kan het je wel eens gebeuren dat je verbanden gaat zien. Zo is Socrates bijvoorbeeld duidelijk een deontoloog, het is namelijk de plicht van een mens om zijn leven te leiden volgens algemeen geldende regels. Maar morele ontwikkeling verloopt bijvoorbeeld van een teleologische begin in hedonisme via utilistische ideeën naar deontologische principes.

Verder lezen …