zaterdag 31 maart 2012

Kindermishandeling definitie en een mogelijke oplossing

Laten we beginnen met te stellen dat kindermishandeling van alle eeuwen was, is en zal zijn. Dus hoe hard we ook mogen werken aan het oplossen ervan het zal altijd blijven bestaan. Niet omdat het een element is van onze genetische structuur, maar omdat het een definitie kwestie is. Of iets kindermishandeling is, hangt namelijk samen met de definitie die je hanteert als je gedrag tegenover kinderen als mishandeling beoordeeld.

Verder lezen …