maandag 6 februari 2012

Wat is respect hebben

Mensen vinden respect belangrijk. Helaas is wat ze vooral belangrijk vinden aan respect het krijgen van respect. Het gevolg is dan ook dat mensen vaak vergeten dat respect iets is wat je geeft, niet iets wat je krijgt. Maar in onze behoefte om respect te krijgen, zijn we bereid anderen te dwingen ons respect te geven. Een mooi voorbeeld hiervan is het verkeer. In het verkeer moet je voetgangers die aanstalten maken om over te steken bij een zebrapad voorrang verlenen. Voorrang is dus een plicht, niet een recht. Toch zie je vaak dat dat de voetganger moet oversteken om voorrang te krijgen.

Verder lezen …