vrijdag 25 juni 2010

De laatste eigenaar

Politici, maar ook ouders hebben de neiging om ons aan te spreken op ons gedrag met uitspraken als: We kunnen onze kinderen niet opschepen met onze problemen. Of: We moeten onze kinderen een goede wereld nalaten. Of: We moeten onze kinderen voorbereiden op de toekomst. Of: We hebben deze wereld slechts te leen van de volgende generaties. Deze laatste gedachtengang kun je echter tot in het extreme doortrekken. Dan moet je stellen dat we deze wereld te leen hebben van het laatste levende wezen op deze planeet, zelfs de generaties die na ons komen. Waarmee je eigenlijk stelt dat het laatste levende wezen op deze planeet de echte eigenaar is van alles wat we nu bezitten, want je kunt alleen iets lenen van de eigenaar volgens onze normen. Waarbij je alleen iets leent als je toestemming hebt van de eigenaar.

Verder lezen …