dinsdag 28 april 2009

Vakjargon en vakgedrag

Communicatie blijkt steeds weer één van de moeilijkste elementen te zijn van het menselijk leven. Neem bijvoorbeeld het informeren van leken over nieuwe ontwikkelingen in je vakgebied. Vaak komt het er op neer, dat de leek na de informatie verwarder achterblijft, dan hij voordien was.

Verder lezen ...