vrijdag 24 april 2009

Return on Investement van Opleidingen

Bij opleidingen wordt er niet vaak gekeken naar de return on investement. Of beter gezegd er wordt niet nauwkeurig gekeken naar de ROI van opleiden. De meeste mensen nemen aan, omdat dat vaak gezegd wordt, dat opleiden tot een hoger salaris leidt. Voor de deelnemer is de ROI van een opleiding dan vaak wel redelijk voor de handliggend. De meeste opleidingen voor Masters of Business Administration (MBA) gebruiken de hoge ROI ook vaak als onderdeel van hun reclame uitingen. Het punt is echter, dat dit de meest simpele manier van kijken is naar de ROI van opleiden.

Verder lezen ...