donderdag 10 december 2009

Het moeilijkst om te zeggen Ik vind

Het zou goed zijn als mensen vaker Ik vind gebruikten als ze hun oordeel over iets gaven dan alleen maar zouden beginnen met Dat is. Het zou duidelijk maken dat veel meningen niet absoluut zijn, maar persoonlijk. En dat zou het leven stukken aangenamer maken. Want over een persoonlijke mening kun je praten. Een absolute mening vraagt om een bijna wetenschappelijk onderzoek om de juiste positie ervan te bepalen.

Verder lezen …