zaterdag 13 februari 2010

De bakker om de hoek

Zou een bakker om de hoek hetzelfde gedrag tegenover zijn klanten kunnen vertonen als de meeste banken doen. Waarschijnlijk niet denk ik. Als een bakker tegen zijn klant zou zeggen: Wilt u een speciaal brood, dan moet u eerst een brief schrijven en opsturen naar de centrale administratie. Hoe zou een klant daar op reageren? Waarom vinden we het dan wel goed als een bank zulk gedrag vertoont?

Verder lezen ...