zondag 15 augustus 2010

Absolute algemene voorwaarden

Volgens de Nederlandse wet heeft iedere onderneming een aantal rechten en plichten. Als je producten verkoopt of klanten hebt dan is het naast die wettelijke rechten en plichten handig om algemene voorwaarden op te stellen. In die voorwaarden kun je vermelden hoe je te werk gaat in een aantal situaties. Het opstellen van die algemene voorwaarden is vooral handig, maar niet verplicht. Je kunt namelijk ook bij iedere interactie met een klant die uitmond in een verkoop een contract afspreken.

Verder lezen …