woensdag 11 augustus 2010

Een tweede opleidingsprobleem

Zo geweldig als formeel opleiden is als het gaat om efficiënt grote groepen mensen op de hoogte brengen van de laatste stand van zaken, zo geweldig is ook het probleem dat het veroorzaakt. Opleiden vermindert namelijk creativiteit. Door de gebruikte techniek van klassikaal lesgeven met één leerkracht creëer je namelijk conformisme en conformisten. Mensen durven niet meer vrij van het opleidingssysteem zich te ontwikkelen, maar geloven dat ze alleen nog via het systeem zich kunnen ontwikkelen.

Verder lezen …