zaterdag 14 augustus 2010

Nog een onderwijsprobleem

Met de invoering van de financiering van het onderwijs op basis van totaal bedragen, lumbsum financiering, is er een radicale verandering opgetreden in het onderwijs. Waar vroeger de schoolleider eigenlijk namens zijn schoolbestuur de aanvrager was van bekosting van het onderwijs en het onderhoud van het schoolgebouw, werd hij plots begrotingsbeheerder. Plots moest hij niet alleen bepalen waar hij zijn geld aan wilde besteden maar ook hoeveel hij aan ieder onderdeel wilde uitgeven.

Verder lezen …