zaterdag 22 januari 2011

Het is zoals ik denk

Hoeveel mensen hangen deze gedachtengang niet aan: Zoals ik denk dat het is, zo is het. Je hoeft ook geen discussie met ze aan te gaan over het onderwerp, want ze hebben al vastgesteld dat hun idee het enige juiste is. Het bekendste voorbeeld is de politiek die met een overtuiging grenzend aan zekerheid beweert dat haar oplossing de oplossing is voor de problemen van het heden. Zonder ook maar een moment in te gaan op de oorzaken voor het probleem, behalve dat de regerende partij de oorzaak is.

Verder lezen …