zaterdag 9 mei 2009

Bewuste en onbewuste kennis

Als mens zijn we een bron van bewuste en onbewuste kennis. We weten en kunnen zelfs zoveel, dat we van het grootste deel niet eens weten dat we het kunnen. Van sommige kennis is het natuurlijk logisch, dat we die niet kennen, omdat we die geleerd hebben in een periode dat we nog niet eens bewust waren van het feit, dat er zoiets was als bewustzijn. Het meeste van wat we voor ons vierde levensjaar geleerd hebben is onbewuste kennis.

Verder lezen ...