zaterdag 9 mei 2009

Macht of angst

Veel machthebbers zullen beweren, dat ze het beste voor hebben met hun onderdanen. Maar waarom wil iemand de macht hebben? Macht bezitten is misschien wel leuk, maar ook verantwoordelijk en verleidelijk. Verder leidt macht vaker tot machtsmisbruik, dan tot een gelukkige machthebber.

Verder lezen ...