zondag 6 mei 2012

De paradox van de kenniseconomie

Met de toename van het aantal mensen dat direct bezig is met het creëren van kennis, zou je verwachten dat de kennis van de gehele mensheid zou toenemen. Maar wat je juist ziet is dat er wel steeds meer kennis komt, maar dat mensen in vergelijking tot alle kennis steeds minder weten. Dus collectief heeft de mensheid heel veel kennis tot zijn beschikking. Maar de hoeveelheid kennis van een individueel mens is verwaarloosbaar in verhouding tot de totale kennis van de mensheid. Je zou het een paradox kunnen noemen, ware het niet dat het heel eenvoudig te verklaren is.

Verder lezen …